particulier
particulier

Wat is het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage die je krijgt van de overheid. Met het kindgebonden budget kan je de kosten voor je kinderen betalen. Je krijgt dit bedrag bovenop de kinderbijslag.

Maak een proefbereking en ontdek hoeveel kindgebonden budget jij krijgt.

Maak een proefberekening

Verschil kindgebonden budget en kinderbijslag

Iedereen ontvangt kinderbijslag. Dit bedrag is ook voor iedereen gelijk. Het maakt niet uit hoe hoog je inkomen is.

Kindgebonden budget is wel afhankelijk van je inkomen en spaargeld. Als je inkomen of je spaargeld boven een bepaalde grens uitkomt, ontvang je geen kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is vooral bedoeld voor gezinnen met een laag of middeninkomen.

Wanneer recht op kindgebonden budget?

Niet iedereen heeft recht op kindgebonden budget. Of je kindgebonden budget krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden.

  • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit mag ook je adoptie-, stief- of pleegkind zijn.
  • Het inkomen van jou en je partner is niet te hoog.
  • Het vermogen van jou en je partner is niet te hoog
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Of je hebt bewijs dat je in Nederland mag blijven (verblijfsvergunning).

Meer weten? Lees alles over de voorwaarden van het kindgebonden budget op de website van Rijksoverheid.

Kindgebonden budget betaaldata

Je ontvangt kindgebonden budget elke 20e van de maand. Als de 20e in het weekend of op een feestdag valt, ontvang je het geld de eerstvolgende werkdag.

Kindgebonden budget berekenen

Het is lastig om te zeggen hoeveel kindgebonden budget je precies krijgt. Dit verschilt per persoon.

Over het algemeen geldt dat je meer kindgebonden budget krijgt als je kinderen ouder zijn. Zo ontvang je meer geld voor een kind van 17 dan voor een kind van 8.

Ook mag je inkomen hoger zijn als je meerdere kinderen hebt. Het bedrag dat je per kind ontvangt verschilt. Je krijgt meer kindgebonden budget voor je eerste kind dan voor je tweede. En je krijgt meer kindgebonden budget voor je tweede kind dan voor je derde.

Maak een proefberekening en ontdek hoeveel kindgebonden budget jij krijgt.

Maak een proefberekening

Kindgebonden budget aanvragen

Als je recht hebt op kindgebonden budget hoef je dit meestal niet aan te vragen. Je krijgt bericht van de Belastingdienst als je er recht op hebt.

Soms moet je kindgebonden budget wel zelf aanvragen. Bijvoorbeeld als je nog geen toeslagen, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag ontvangt. Dit doe je via Mijn toeslagen. Op de website van de Belastingdienst lees je hoe je kindgebonden budget aanvraagt.

Kindgebonden budget met terugwerkende kracht

Heb je het afgelopen jaar geen kindgebonden budget ontvangen, maar heb je er wel recht op? Je kunt tot 1 september van het nieuwe jaar een aanvraag doen. Heb je dus in 2023 geen kindgebonden budget ontvangen? Dan kan je tot 1 september 2024 een aanvraag doen.

Ook als je te weinig kindgebonden budget hebt ontvangen, krijg je het geld alsnog. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je werkelijke inkomen lager was dan het inkomen waarover je kindgebonden budget berekend is.

Kindgebonden budget terugbetalen

Als je te veel toeslag hebt gekregen, moet je dit terugbetalen. Dit geldt niet alleen voor zorgtoeslag, maar ook voor het kindgebonden budget. Meestal komt dit doordat je inkomen hoger was dan het inkomen waarmee het kindgebonden budget mee berekend is.

Het kan ook zijn dat je kindgebonden budget moet terugbetalen omdat het werkelijke inkomen van je partner hoger is uitgevallen. Als je inlogt op Mijn toeslagen ontdek je wat de reden is dat je kindgebonden budget moet terugbetalen.

Voorkom dat je kindgebonden budget moet terugbetalen

Geef veranderingen in je leven, zoals een hoger inkomen, direct door aan de Belastingdienst. Zij passen je toeslag dan op tijd aan. Lees welke veranderingen je moet doorgeven voor je toeslag.

Kindgebonden budget alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder heb je sneller recht op het kindgebonden budget. Ook krijg je meer kindgebonden budget dan een gezin met twee ouders. Daarnaast heb je als alleenstaande ouder zonder toeslagpartner soms recht op extra toeslag. Met dit extra geld kan je de schoolkosten van je kind betalen. Dit noemen we ook wel de alleenstaande ouderkop. Maak een proefberekening en ontdek op hoeveel kindgebonden budget jij recht hebt.

Kindgebonden budget bij co-ouderschap

De ouder die kinderbijslag ontvangt van de SVB, krijgt ook het kindgebonden budget. Als jij en je partner uit elkaar gaan, kan je ervoor kiezen om dit zo te laten. Als je wilt dat het kindgebonden budget bij de andere partner terechtkomt, maak hier dan samen afspraken over. Geef aan de SVB door wie de kinderbijslag, en dus ook het kindgebonden budget, wil ontvangen.

Wie krijgt het kindgebonden budget?

De ouder met het laagste inkomen ontvangt het meeste kindgebonden budget. Als de kinderbijslag nog niet op naam staat van de ouder die het minst verdient, kan het voordelen bieden om dit te veranderen. Door een proefberekening te maken, ontdek je wat handig is in jullie situatie.

Mag schuldsanering kindgebonden budget inhouden?

Als je in de schuldsanering zit, ontvang je toeslagen. Dus ook het kindgebonden budget. Het geld komt op je eigen rekening terecht. Soms mag je deze houden. Laat je schuldhulpverlener weten hoeveel toeslag je krijgt. Ook als het bedrag hoger of lager wordt. Bijvoorbeeld omdat je meer of minder gaat verdienen.

Welke regelingen en toeslagen kan jij aanvragen?

Doe de check en ontdek of jij geen geld laat liggen.

Start de potjes-check