particulier
particulier
particulier

Klachtenregeling

Klachtenregeling Geldfit en Geldfit Zakelijk

Geldfit en Geldfit Zakelijk zijn initiatieven van de Stichting Nederlandse Schuldhulproute, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76680592.

De Stichting Nederlandse Schuldhulproute beschouwt tips, vragen en klachten als een signaal waarmee wij onze werkzaamheden kunnen verbeteren. Heb je een tip, een vraag of ben je niet tevreden, dan horen wij het uiteraard graag.

Hoe kan ik een tip of klacht melden?

  • E-mail rechtstreeks naar klacht@schuldhulproute.nl
  • Bellen: 085-0136477
  • Schriftelijk: Stichting Nederlandse Schuldhulproute, t.a.v. klachtfunctionaris, Dokter Stolteweg 21, 8025 AV Zwolle

Wat verstaat de Stichting Nederlandse Schuldhulproute onder een klacht?

Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan de Stichting Nederlandse Schuldhulproute, waarin deze zijn beklag doet over het beleid, de aanpak dan wel een gedraging van de Stichting Nederlandse Schuldhulproute.

Afhandeling klacht

Alle klachten worden door ons geregistreerd. Je krijgt binnen 2 werkdagen een reactie op de ingediende klacht. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvang je een voorstel over de verdere afwikkeling. Door de Stichting Nederlandse Schuldhulproute ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Lees hier de volledige klachtenregeling.

Ben je het niet eens met onze klachtafhandeling? Dat vinden wij jammer. Misschien kan het Juridische Loket je (verder) helpen. Bij het Juridisch Loket kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen terecht voor gratis advies. Zie https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/