particulier
particulier

Wat is loonbeslag

Loonbeslag betekent dat een schuldeiser je loon of uitkering kan opeisen. De deurwaarder legt beslag op je inkomen voordat het op je rekening staat. Hiermee wordt je schuldeiser betaald.

Wanneer ontstaat loonbeslag

Wanneer je rekeningen niet kan betalen, krijgt je eerst een waarschuwing. Dit heet een aanmaning. Betaal je die niet, dan kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Betaal je weer niet? Dan kan de schuldeiser met een vonnis van de rechter of een dwangbevel een deurwaarder inschakelen.

De deurwaarder kan beslag leggen op een deel van je inkomen. Dit heet loonbeslag. Je wordt dan gedwongen om met een deel van je inkomen de schuldeiser(s) te betalen.

Loonbeslag leggen

Schuldeisers mogen beslag leggen op jouw inkomen. De beslaglegger (meestal de deurwaarder) stuurt een brief waarin staat hoeveel geld je overhoudt. Dit noemen we de beslagvrije voet. Dit is een minimumbedrag om van te leven. Hiermee kun je je huur of hypotheek betalen en boodschappen van doen. De rest van je loon of uitkering gaat naar je schulden.

Bereken je beslagvrije voet

Tip: controleer je gegevens
De beslaglegger haalt de gegevens voor de berekening van de beslagvrije voet uit de Basisregistratie Personen (het oude bevolkingsregister) en de UWV Polisadministratie. Controleer altijd of deze gegevens kloppen. Is je inkomen of je woon- of leefsituatie anders? Dan moet je dit zelf doorgeven. De beslagvrije voet wordt dan opnieuw berekend met de actuele gegevens.

Loonbeslag opheffen

Het loonbeslag wordt opgeheven als je je schuldeiser(s) hebt betaald. Het stopt dan vanzelf. Vanaf dan wordt ook al het salaris of de uitkering weer op je bankrekening gestort.

Herberekening beslagvrije voet

Elk jaar berekent de beslaglegger standaard je beslagvrije voet opnieuw. Dit noemen we een herberekening. Je hoeft hier geen gegevens voor aan te leveren.

Denk je dat je te weinig geld overhoudt? Dan kan je de beslaglegger vragen om je beslagvrije voet eerder opnieuw te berekenen. Hier moet wel een reden voor zijn. Bijvoorbeeld dat je inkomen is gedaald of dat de samenstelling van je huishoudens is veranderd. Je moet zelf gegevens aanleveren.

“Een herberekening heeft de meeste kans van slagen als je direct hulp vraagt. Bijvoorbeeld van je werkgever, een online buddy van fiKks of iemand van het belteam van Geldfit.” – Frederieke Kokol (fiKks)

Vraag een herberekening aan

Werkgever en loonbeslag

Je werkgever hoort in een brief van de schuldeiser hoeveel van jouw loon naar de schuldeiser gaat. De werkgever moet meewerken. Vaak weet de HR-afdeling (personeelszaken) veel van loonbeslag. Zij kunnen jou vaak helpen.

“Je bent niet de enige met loonbeslag. Het kan opluchten om je verhaal te doen bij je werkgever. Je hoeft niet bang te zijn dat na het gesprek iedereen van je problemen weet. Alles wat je aan je werkgever vertelt is vertrouwelijk.” – Frederieke Kokol (fiKks)

Niet altijd loonbeslag op toeslagen

Loonbeslag mag niet altijd gelegd worden op toeslagen en voorzieningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld: bijzondere bijstand, kinderbijslag, studiefinanciering, scholierenvergoeding en voorzieningen voor mensen met een (arbeids)handicap. In sommige gevallen mag de schuldeiser wel beslag leggen op je toeslagen. Zo mag de deurwaarder alleen namens de verhuurder beslag leggen op de huurtoeslag. En mag hij ook alleen namens de zorgverzekeraar beslag leggen op de zorgtoeslag.

Voorkom loonbeslag

Het is altijd beter om te voorkomen dat de deurwaarder loonbeslag legt. De deurwaarder rekent hier ook extra kosten voor. Dan wordt je schuld nog hoger. Het beste is om een afspraak te maken met de schuldeiser of de deurwaarder. Als je een betalingsregeling kan afspreken, hou je hier dan aan.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.