particulier
particulier

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een geldbedrag dat je ontvangt van de overheid. Dit geld kan je gebruiken om zaken die horen bij de opvoeding van je kind te betalen. Denk aan kleding of schoolspullen.

Denk je dat je recht hebt op kinderbijslag? Vraag dan kinderbijslag aan.

Kinderbijslag aanvragen

Recht op kinderbijslag

Je ontvangt kinderbijslag voor:

 • Eigen kind
 • Adoptiekind
 • Pleegkind
 • Kinderen van partner of ex-partner
 • Kind waarvoor je zorgt alsof het je eigen kind is

Aanvragen kinderbijslag

Als je jouw kind hebt aangegeven bij de gemeente, geeft de gemeente de geboorte van je kind door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na ongeveer 2 tot 4 weken ontvang je een brief van de SVB. Daarin staat hoe je kinderbijslag aanvraagt.

Heb je geen brief van de SVB gekregen? Ontdek wat je het beste kan doen om kinderbijslag aan te vragen. 

Let op: voor het aanvragen van kinderbijslag heb je DigiD nodig. Heb je geen internet? Dan kan je ook kinderbijslag aanvragen via een papieren formulier.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

De hoogte van de kinderbijslag is voor iedereen in Nederland gelijk. Je inkomen speelt dus geen rol. De leeftijd van je kind bepaalt de hoogte van de kinderbijslag. Als je kind 6 of 12 jaar wordt gaat de kinderbijslag omhoog.

In 2023 gelden de volgende bedragen:

Leeftijd kind Bedrag
 0 t/m 5 jaar € 269,76
 6 t/m 11 jaar € 327,56
12 t/m 17 jaar € 385,30

Bron: SVB

Soms heb je ook recht op extra geld waarmee je de kosten van je kind(eren) kunt betalen. Bijvoorbeeld als je een lager inkomen hebt. Dit noemen we het kindgebonden budget. Ontdek of jij recht hebt op kindgebonden budget.

Uitbetaling kinderbijslag

Kinderbijslag ontvang je één keer per 3 maanden.

 • Begin april ontvang je de kinderbijslag van januari, februari en maart.
 • Begin juli ontvang je de kinderbijslag van april, mei en juni.
 • Begin oktober ontvang je de kinderbijslag van juli, augustus en september.
 • Begin januari van het nieuwe jaar ontvang je de kinderbijslag van oktober, november en december.

Tot welke leeftijd ontvang je kinderbijslag?

Je ontvangt kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. Soms stopt de kinderbijslag eerder. Bijvoorbeeld als:

 • Je kind stopt met school
 • Je als ouder in het buitenland gaat werken
 • Je kind bij een andere ouder gaat wonen

Lees meer over wanneer kinderbijslag eerder stopt dan 18 jaar.

Als je kind 18 wordt, heeft hij vaak recht op andere vergoedingen. Denk aan zorgtoeslag, studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren. Lees meer over wat je moet regelen als je kind 18 wordt.

Kinderbijslag tweede kind

Ontvang je al kinderbijslag en woon je in Nederland? Dan hoef je voor een tweede kind niet opnieuw kinderbijslag aan te vragen. De SVB past het bedrag van de kinderbijslag automatisch aan.

Je krijgt een brief waarin staat hoeveel kinderbijslag je in deze nieuwe situatie krijgt. Hetzelfde geldt als je meer dan twee kinderen krijgt. De kinderbijslag die je per kind krijgt wordt bij elkaar opgeteld.

Voorbeeld
Stel je hebt een kind van 1, 6 en 8. Je ontvangt dan €269,76 + €327,56 + €327,56  = €924,88 kinderbijslag.

Dubbele kinderbijslag aanvragen

Dubbele kinderbijslag kan je krijgen als je kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. Je kind moet ouder dan 3, maar jonger dan 18 jaar zijn om dubbele kinderbijslag te ontvangen.

Het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je kind intensieve zorg nodig heeft. Vervolgens geeft het CIZ advies aan de SVB. De SVB besluit dan of je recht hebt op dubbele kinderbijslag. Lees meer over de stappen die je moet nemen voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag.

Dubbele kinderbijslag uitwonend kind

Soms woont je kind niet meer thuis. Bijvoorbeeld vanwege zijn of haar handicap of ziekte. In sommige gevallen krijg je dan alsnog dubbele kinderbijslag. Lees meer over de voorwaarden voor dubbele kinderbijslag bij een uitwonend kind.

Kinderbijslag bij scheiding

Het leven loopt soms anders dan gepland. Je besluit als ouders uit elkaar te gaan. Je hebt dan ook nog steeds recht op kinderbijslag. De kinderbijslag gaat naar de ouder bij wie het kind woont.

Kinderbijslag bij co-ouderschap

Heb je co-ouderschap? Dan ontvangen beide ouders kinderbijslag. Jij en je partner kunnen ook afspreken dat het bedrag bij één ouder terecht komt.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.