particulier
particulier

Kinderopvangtoeslag: dit geldt voor jou

Werken jij en je partner? Grote kans dat je kind naar de kinderopvang of gastouder gaat. Kinderopvang is zeker niet goedkoop. Daarom heb je soms recht op kinderopvangtoeslag. In dit artikel ontdek je wanneer je kinderopvangtoeslag krijgt. En wat je moet doen om kinderopvangtoeslag te ontvangen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is geld dat je krijgt van de overheid. Net als kinderbijslag en kindgebonden budget. De bijdrage die je krijgt voor kinderopvang is speciaal voor ouders die gebruikmaken van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is om ouders te helpen met de kosten van kinderopvang. Zo kunnen zij blijven werken of studeren. 

Wanneer kinderopvangtoeslag aanvragen

Je moet de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen via Mijn Toeslagen. Doe dit uiterlijk in de eerste drie maanden nadat je kind voor het eerst naar de opvang gaat. 

Direct kinderopvangtoeslag aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? 

Voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag gelden voorwaarden. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op een rij.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als:

  • Jij én je partner niet alle dagen zelf voor je kind(eren) kunnen zorgen. Bijvoorbeeld omdat jullie werken, een opleiding volgen, een inburgeringscursus doen of een traject naar werk volgen;
  • De opvang moet geregistreerd staan in het landelijke register kinderopvang (LRK);  
  • Je kind moet bij jou wonen.  

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.  

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik? 

Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Daarnaast geldt een maximumtarief per uur en een maximum aantal uren dat je vergoed krijgt (maximaal 230 uur per kind). Een deel van de kosten van de opvang betaal je zelf. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag kun je het andere deel betalen.  

Maak een proefberekening en ontdek hoeveel kinderopvangtoeslag jij krijgt.

Maak een proefberekening

Maximale kinderopvangtoeslag

Op de website van de Rijksoverheid vind je de bedragen van de kinderopvangtoeslag voor 2024. Er geldt een maximale kinderopvangtoeslag die je kan krijgen.  

  • Voor de dagopvang geldt een maximaal uurtarief van € 9,65; 
  • Voor de buitenschoolse opvang geldt een maximaal uurtarief van € 8,30; 
  • Voor de gastouderopvang geldt een maximaal uurtarief van € 7,24. 

Bekijk hoeveel kinderopvangtoeslag jij krijgt op de website van Rijksoverheid.  

Kinderopvangtoeslag BSO

Je kunt ook kinderopvangtoeslag krijgen als je kind naar de buitenschoolse opvang (BSO) gaat. Kinderen krijgen opvang tot de 1e dag van de maand waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarna stopt de kinderopvangtoeslag.  

Soms gaat je kind niet naar kinderopvang, maar blijft het tijdens de middagpauze wel over op school. Dit noemen we tussenschoolse opvang. Voor de tussenschoolse opvang krijg je geen toeslag

Kinderopvangtoeslag terugbetalen

Verandert je inkomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Zo voorkom je dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Of dat je juist te weinig kinderopvangtoeslag krijgt. Pas je inkomen aan via Mijn Toeslagen of in de Kinderopvangtoeslag app.

Kinderopvangtoeslag tweede kind

Je krijgt meer kinderopvangtoeslag bij een tweede of volgend kind. Beide kinderen moeten dan naar de opvang gaan. Het percentage kinderopvangtoeslag dat je terugkrijgt is dus hoger bij een tweede en volgend kind. In de kinderopvangtoeslagtabel vind je hoeveel procent kinderopvangtoeslag je bij een tweede of volgende kind ontvangt. 

Uitbetaling kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag ontvang je meestal op de 20e van de maand. Net als je andere toeslagen. De kinderopvangtoeslag ontvang je dus tegelijk met je huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget. Valt de 20e in het weekend? Dan ontvang je de toeslag de eerstvolgende werkdag.  

Kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht

Vraag je kinderopvangtoeslag aan en blijkt dat je daar in het verleden recht op had? Dan kan je toeslag met terugwerkende kracht ontvangen. Je krijgt dan alsnog de kinderopvangtoeslag waar je recht op had. 

Welke regelingen en toeslagen kan jij aanvragen?

Doe de check en ontdek of jij geen geld laat liggen.

Start de potjes-check