particulier
particulier

Toeslagen voor alleenstaande vader of moeder

Ben je alleenstaande vader of moeder? Dan heb je waarschijnlijk recht op toeslagen om de kosten van je kind(eren) te betalen. Vaak krijg je meer toeslag dan in gezinnen met twee ouders.

Welke toeslagen krijg je als alleenstaande ouder? Maak een proefberekening. En ontdek op welke toeslagen jij recht hebt als alleenstaande ouder.

Maak een proefberekening

Kinderbijslag voor alleenstaande ouders

Alle ouders krijgen kinderbijslag. Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Inkomen speelt dus geen rol. Als alleenstaande ouder krijg jij de kinderbijslag, omdat je kind bij jou woont.

Vaak krijg je een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om kinderbijslag aan te vragen. Heb je deze niet ontvangen? Vraag dan zelf kinderbijslag aan via de SVB.

Kinderbijslag aanvragen

Kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Als alleenstaande ouder heb je misschien ook recht op kindgebonden budget. Dit is een bedrag dat je elke maand krijgt van de overheid. Het kindgebonden budget krijg je bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Kindgebonden budget aanvragen als alleenstaande ouder

Ontvang je al andere toeslagen? Dan hoef je meestal geen kindgebonden budget aan te vragen. De Belastingdienst neemt zelf contact met je op als je wel recht hebt op kindgebonden budget. Heb je niets gehoord en heb je wel recht op kindgebonden budget? Vraag dan zelf kindgebonden budget aan via de website van de Belastingdienst.

Kindgebonden budget aanvragen

Alleenstaande ouderkop aanvragen

Als alleenstaande vader of moeder kan je kindgebonden budget krijgen.  De extra toeslag die je kunt ontvangen bovenop het kindgebonden budget heet de alleenstaande ouderkop. Vroeger heette dit de alleenstaande ouderkorting. Maak een proefberekening. En ontdek hoeveel kindgebonden budget jij als alleenstaande vader of moeder kan aanvragen.

Maak een proefberekening

Kinderopvangtoeslag voor alleenstaande ouders

Als alleenstaande werkende vader of moeder kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt alleen niet alle kosten vergoed. Je betaalt namelijk altijd een eigen bijdrage. De kinderopvangtoeslag die je kunt ontvangen als alleenstaande ouder hangt ook af van je inkomen.

Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Je moet zelf kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Belastingvoordeel voor alleenstaande ouders

Als alleenstaande werkende ouder met kinderen onder de 12 jaar krijg je korting op je belasting. Je betaalt minder belasting en premie. Dit noemen we combinatiekorting. Heb je hier recht op? Dan berekent de Belastingdienst dit verschil automatisch als je aangifte doet voor de inkomensbelasting.

Voorlopige aanslag en belastingkorting

Je kunt ook een voorlopige aanslag aanvragen. Hierin staat hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen. Vraag je een voorlopige aanslag en heb je recht op korting? Dan kan je dit elke maand vast terugkrijgen. Op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over de belastingkorting voor alleenstaande ouders.

Eenoudertoeslag voor studerende alleenstaande ouder

Studeer je als alleenstaande vader of moeder? Dan heb je recht op eenoudertoeslag. Je ontvangt deze toeslag als je jonger dan 30 jaar bent, één of meerdere kinderen hebt en studeert. Op de website van DUO vind je meer informatie over de eenoudertoeslag.

Eenoudertoeslag aanvragen

Welke regelingen en toeslagen kan jij aanvragen?

Als alleenstaande vader of moeder heb je vaak recht op extra geld. Doe de check en ontdek of jij geen geld laat liggen.

Start de potjes-check