particulier
particulier

Wanneer uitbetaling energietoeslag 2023?

Er is nog geen duidelijke datum bepaald wanneer de uitbetaling energietoeslag 2023 is. Wel weten we dat uitwonende studenten vanaf januari 2024 compensatie krijgen voor hun hoge energiekosten. Voor de rest van de huishoudens geldt dat gemeenten zelf bepalen wanneer ze de energietoeslag aan je betalen. Ze moeten de energietoeslag voor 30 juni 2024 uitbetalen. Ontdek op de website van jouw gemeente wanneer je gemeente de energietoeslag 2023 betaalt.

Kom ik in aanmerking voor energietoeslag?

Gemeenten bepalen zelf wat de voorwaarden voor de energietoeslag zijn en wie er in aanmerking komen voor energietoeslag. Of je in aanmerking komt voor energietoeslag hangt vooral af van de hoogte van je inkomen. Je komt altijd in aanmerking voor energietoeslag als je op dit moment een uitkering hebt of in de bijstand zit. Ontdek of je in aanmerking komt voor energietoeslag via de website van je gemeente.

Aanvraag energietoeslag

Sommige huishoudens krijgen automatisch energietoeslag. Zij hoeven dit niet aan te vragen. Dat geldt voor huishoudens met een:

  • Bijstandsuitkering
  • IOAW
  • IOAZ
  • Bbz-uitkering
  • AIO-aanvulling

Huishoudens die in 2022 de energietoeslag hebben gekregen en niet zijn verhuisd naar een andere gemeente, hoeven de energietoeslag ook niet opnieuw aan te vragen. Je gemeente bekijkt of je ook in 2023 recht hebt op energietoeslag.

Huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum moeten de energietoeslag aanvragen bij hun gemeente. Vraag energietoeslag aan via de website van je gemeente.

Voorwaarden energietoeslag jongeren

Er is in 2023 ook energietoeslag voor studenten en jongeren. Jongeren vanaf 21 jaar komen in aanmerking voor energietoeslag. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden. Heb je een uitkering? Dan krijg je automatisch energietoeslag. Verdien je je eigen geld, maar is dit op of onder het sociaal minimum? Dan kun je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente.

Energietoeslag jongeren tussen 18 en 21 jaar

Ben je tussen de 18 en 21 jaar? Dan kom je niet in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Dit komt omdat je ouders volgens de overheid verantwoordelijk voor je zijn. Maar soms kunnen zij de extra energiekosten niet betalen. In dat geval kan je individuele bijzondere bijstand aanvragen bij je gemeente. Ontdek op de website van de Rijksoverheid meer over bijzondere bijstand.

Wanneer compensatie energie studenten?

In het studiejaar 2023/2024 hebben uitwonende studenten recht op een eenmalige tegemoetkoming voor de energiekosten. Deze tegemoetkoming geldt voor studenten die:

  1. Op 1 oktober 2023 een uitwonende beurs en een aanvullende beurs ontvingen.
  2. Op 1 oktober 2023 geen prestatiebeurs meer hadden, maar die nog wel gebruikmaken van een studielening met rente. En in de laatste maand van hun prestatiebeurs een aanvullende beurs hadden.

Tegemoetkoming studenten 2023

De tegemoetkoming energiekosten voor studenten is €400. Als je recht hebt op tegemoetkoming voor studenten in 2023, dan krijg je het bedrag automatisch van DUO in januari 2024 op je rekening betaald.

Alles over energietoeslag gemeente

Ontdek alles over de energietoeslag op de website van jouw gemeente.

Meer over energietoeslag (Rijksoverheid)

Welke regelingen en toeslagen kan jij aanvragen?

Doe de check en ontdek of jij geen geld laat liggen.