zakelijk
zakelijk
zakelijk

onmacht

Lees meer
Meld betalingsonmacht binnen 14 dagen

Voor de melding maak je gebruik van het formulier dat je kunt downloaden bij de Belastingdienst.