particulier
particulier

Wat is kinderalimentatie

Gaan jij en je partner uit elkaar? En gaat jullie kind bij één van jullie wonen? Dan betaalt de andere ouder mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van de kinderen. Dit noemen we kinderalimentatie.

Bereken je kinderalimentatie

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie verschilt per persoon en per situatie. Het bedrag is afhankelijk van:

  • Het inkomen van de ouder die moet betalen
  • De zorg die je kind nodig heeft
  • De zorgverdeling tussen de ouders

Bereken kinderalimentatie

Meestal stelt een advocaat of mediator vast wat de hoogte voor kinderalimentatie is in jullie situatie. De tool van de Nationale Adviesbalie kan je een schatting geven van de hoogte van jullie kinderalimentatie. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Bereken de hoogte van de kinderalimentatie

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Hebben jullie co-ouderschap over je kind(eren)? Dan betalen beide ouders standaard mee aan de kosten van het kind. Er is dus niet één ouder die kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder.

Het is belangrijk dat jullie bij co-ouderschap duidelijke afspraken maken over de verdeling van de kosten. Betalen jullie allebei de helft van de kosten? Of betaalt diegene met een hoger salaris meer? Het is belangrijk om al deze afspraken in een ouderschapsplan op te schrijven.

Tot welke leeftijd kinderalimentatie?

Je krijgt of betaalt kinderalimentatie tot je kind 18 jaar is. Maar ook daarna kan je te maken hebben met kinderalimentatie. Tot je kind 21 jaar is heb je namelijk een onderhoudsplicht. Als je kind na zijn 18e nog op school zit of studeert moet er tot zijn 21e kinderalimentatie worden betaald.

In sommige gevallen loopt de kinderalimentatie door, ook als je kind ouder is dan 21 jaar. Dat is het bijvoorbeeld het geval als je kind een beperking heeft.

Kinderalimentatie na 18 jaar

Zodra je kind 18 is, betaalt de ouder de kinderalimentatie aan het kind zelf en niet meer aan zijn/haar ex-partner. Als je kind een baan heeft, kun je met elkaar afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie-indexering

De overheid verhoogt elk jaar de bedragen voor kinderalimentatie. Dit heet indexering van kinderalimentatie. Op 1 januari van elk jaar moet je daarom meer kinderalimentatie betalen of krijgen.

Bereken de kinderalimentatie-indexering

In 2023 is het bedrag van de kinderalimentatie met 3,4% gestegen. Dit percentage kan elk jaar verschillen. Het hangt namelijk af van de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland. Het CBS berekent ieder jaar de gemiddelde loonstijging.

Is kinderalimentatie aftrekbaar van de Belastingdienst?

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar van de Belastingdienst. Betaal je kinderalimentatie? Dan kun je deze niet opgeven in je belastingaangifte. Krijg je kinderalimentatie? Dan hoef je die niet aan te geven bij de belastingdienst.

Ontdek of jij belasting kan terugvragen over je salaris.

Wijzigingen kinderalimentatie

Verandert er iets in jullie financiële situatie? Daalt het inkomen van een van de ouders? Of stijgen juist de kosten voor het kind? Dan kan dat een goede reden zijn om de kinderalimentatie te wijzigen. Ga met elkaar om tafel om nieuwe afspraken te maken.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.