particulier
particulier

Wat is een AOW?

AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Heb jij in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvang je AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit gaat in vanaf jouw AOW-leeftijd tot je overlijden.

Vanaf welke leeftijd AOW?

Je krijgt AOW als je de AOW-leeftijd bereikt. Ben je geboren ná 30 september 1961? Dan is jouw AOW-leeftijd nog niet bekend. Wel is bekend dat deze minimaal 67 jaar en 3 maanden is. De AOW-leeftijd is verbonden aan hoe lang iemand leeft. Daarom kan de AOW-leeftijd stijgen in de komende jaren. Je kunt jouw AOW-leeftijd hier elk jaar bekijken.

Wanneer en hoe AOW aanvragen?

Je vraagt je AOW-uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je krijgt 5 maanden vóór jouw AOW-leeftijd een brief hierover. Aanvragen kan online of via een papieren formulier. Heb je 3 maanden vóór jouw AOW-leeftijd nog geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de SVB.

AOW-uitkering aanvragen

Hoeveel AOW krijg ik later?

De hoogte van je AOW hangt af van jouw woonsituatie en is gebaseerd op het minimumloon. Bekijk welke AOW bij jouw woonsituatie past. Ben je alleenstaand? Dan krijg je 70% van het minimumloon. Voor samenwonenden is dit 50%.

Bij de SVB kan je zien hoe hoog jouw AOW ongeveer is. Wil je een berekening van je AOW op basis van jouw persoonlijke situatie? Log dan in bij de SVB. Ga naar het menu Raadplegen en bekijk je gegevens. Bij AOW-opbouw zie je wanneer en hoeveel AOW je krijgt.

Bereken jouw AOW-uitkering

Uitbetaling AOW vakantiegeld

In mei ontvang je AOW vakantiegeld. Het bedrag hangt af van je woonsituatie en de hoogte van je inkomen. Elke maand dat je AOW ontvangt, bouw je automatisch vakantiegeld op. Krijg je bijvoorbeeld voor het eerst AOW in december? Dan ontvang je het 1e jaar in mei vakantiegeld over de maanden december tot en met april.

AOW buitenland

Woon je in het buitenland? Vraag je AOW dan 6 maanden vóór je AOW-leeftijd aan. Het aanvragen van de AOW verschilt per land. Als je al een uitkering van de SVB ontvangt, zoals een Anw- of remigratie-uitkering, dan hoef je niets te doen. De SVB neemt contact met je op.

Lees meer over AOW aanvragen in het buitenland en over AOW-opbouw in het buitenland.

AIO-aanvulling berekenen

Als je geen volledige AOW-uitkering ontvangt, krijg je soms een aanvulling op je AOW-uitkering. Dit heet een AIO-aanvulling: aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Je kunt dit alleen krijgen als je weinig andere inkomsten hebt. Doe de AIO-check en ontdek of je recht hebt op extra inkomen.

Doe de AIO-check

Bijstandsuitkering en AOW

Als je de AOW-leeftijd bereikt, stopt je bijstandsuitkering van de gemeente en start je AOW-uitkering. De SVB informeert je hier op tijd over. Je hoeft niets door te geven aan je inkomensconsulent.

AOW loonheffingskorting

De SVB houdt loonbelasting in op de AOW-uitkering. De SVB kan naar de loonheffingskorting kijken: een korting op de belasting en premies. Je mag bij 1 inkomen loonheffingskorting gebruiken. Ontvang je naast AOW ook pensioen of loon? Bekijk dan waar jij de AOW loonheffingskorting het beste kunt toepassen: AOW, pensioen of loon. Meestal is de hoogste uitkering de beste keuze.

AOW na overlijden

Hoe werkt de uitbetaling AOW na overlijden? Als je overlijdt, stopt de AOW-uitkering de dag erna. Als je partner ook de AOW-leeftijd heeft, ontvangt deze daarna het bedrag voor alleenstaanden.

AOW en toeslagen

Meestal verandert jouw inkomen als je de AOW-leeftijd bereikt. Krijg je minder inkomen? Grote kans dat je recht hebt op toeslagen. Krijg je nu geen toeslag? Ontdek op welke toeslagen jij straks recht hebt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Benieuwd welke regelingen en toeslagen jij kunt aanvragen? Doe de potjes-check en ontdek of jij geen geld laat liggen.

Start de potjes-check

Goed voorbereid op later?

Nu weet je wat nodig is om jouw AOW-dagen goed in te gaan. Wil je een extra check of je aan alles hebt gedacht op je ‘oude dag’? Lees dan dit artikel over pensioen opbouwen. Zo ga jij goed voorbereid de toekomst in!