particulier
particulier

Terugbetalen studieschuld? Niets om je voor te schamen!

Een studieschuld is niets om je voor te schamen. Ongeveer 50% van de studenten en oud-studenten heeft een studieschuld. Het is niet leuk, maar wel goed om een oplossing te bedenken voor het aflossen van je studieschuld. Omdat aflossen voor sommigen best een uitdaging kan zijn, hebben wij een aantal tips op een rijtje gezet om je studielening en studieschuld af te lossen.

Tip 1: Bereken de hoogte van je lening

Een lening moet je terugbetalen maar studiefinanciering niet altijd. Ben jij vóór 1 september 2015 met een studie gestart en heb je studiefinanciering ontvangen? Als je binnen 10 jaar afstudeert, wordt deze beurs omgezet in een gift. Voor een andere lening geldt dat het bedrag in minimaal 15 jaar na het afronden of stoppen van de studie afgelost moeten worden.

Bereken studiefinanciering

Tip 2: Bereken je inkomsten en uitgaven

Door je inkomsten en uitgaven te berekenen kan je goed zien wanneer het slim is om te beginnen met aflossen van je studieschuld. Je kan er altijd mee beginnen maar het hóeft niet. De eerste 2 jaar na het stoppen of afronden van de studie zit je nog in een aflosvrije periode. Daarna begint verplicht je aflossing.

Je hebt minimaal 15 jaar om studieschuld af te lossen. Het terug te betalen maandbedrag is per persoon verschillend.
Je berekent het via de rekenhulp van DUO.

Naar rekenhulp van DUO

Tip 3: Betaal zo snel mogelijk je studieschuld af

Het is verstandig om zo snel mogelijk je studieschuld af te lossen of te beginnen met aflossen. Hoe eerder jij van de schulden af bent, hoe minder rente je uiteindelijk betaalt. Wil je weten hoe hoog jouw rente is?

Naar rentehulp van DUO

Tip 4: Houd je studentenleven nog éven vol

Vind je direct na je studie werk? Blijf nog een jaar op ‘studentenniveau’ leven en gebruik alles wat je overhoudt om je lening af te lossen. Veel mensen kunnen na 1 jaar al het grootste deel van de studieschuld aflossen.

Tip 5: Vermeld je studieschuld bij een hypotheekaanvraag

Je mag je studieschuld niet verzwijgen. Er bestaat namelijk de kans dat je niet voldoende inkomsten hebt om al je rekeningen te betalen, waardoor je verder in de geldzorgen komt. Wil je binnenkort een huis kopen, maar heb je een studieschuld? In het artikel Hypotheek afsluiten met studieschuld lees je meer over jouw mogelijkheden.

Tip 6: Het is mogelijk extra af te lossen of tijdelijk niet af te lossen

Het is mogelijk extra studieschuld af te lossen als je ineens iets extra overhoudt.
Het is ook mogelijk om tijdelijk niet af te lossen als het even niet lukt door andere financiële verplichtingen.
In totaal mag je hier maximaal 60 maanden gebruik van maken.

Tip 7: Ontdek of je in aanmerking komt voor kwijtschelding

Wanneer word je studieschuld kwijtgescholden?

  1. Laag inkomen: Hoe groot het bedrag is dat wordt kwijtgescholden, is afhankelijk van jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Bereken dit via de rekenhulp van DUO.
  2. Overlijden: Bij overlijden wordt de studieschuld niet verhaald op nabestaanden.
  3. Ziekte: In zeer uitzonderlijke situaties kan DUO de studieschuld kwijtschelden. Neem hiervoor contact met hen op.

Binnen hoeveel jaar moet je studieschuld aflossen?

Er gelden verschillende regels voor mensen die hun studieschuld moeten aflossen. Wij zetten ze in het kort voor je op een rij.

Studieschuld aflossen: regels vanaf 2018

Je hebt maximaal 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. DUO houdt standaard rekening met je draagkracht*. Het inkomen van je partner telt altijd mee met je draagkracht

Studieschuld aflossen: regels vanaf 2012

Je hebt maximaal 15 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. DUO houdt standaard rekening met je draagkracht. Het inkomen van je partner telt altijd mee met je draagkracht.

Studieschuld aflossen: regels voor 2012

Je hebt maximaal 15 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Je kiest zelf of je het bedrag van je partner laat meetellen met je draagkracht. Je bent verplicht om je hele studieschuld terug te betalen. Je bent daardoor langer bezig met aflossen.

Regels voor langlevenlerenkrediet

Je hebt maximaal 15 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. DUO houdt rekening met je draagkracht. Het inkomen van je partner wordt meegenomen bij de berekening van je draagkracht.

Op de website van DUO lees je meer over de terugbetalingsregels van je studieschuld.

*DUO berekent aan de hand van je inkomen hoeveel je per maand kunt terugbetalen.

Vanaf wanneer moet je studieschuld aflossen?

Je bent niet verplicht direct je studieschuld af te lossen. Het is wel verstandig. Als je studiefinanciering stopt hoef je de eerste twee jaar nog niets terug te betalen. Na 2 jaar moet je starten met het aflossen van je studieschuld.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.