particulier
particulier

Bijstandsuitkering aanvragen

Heb je niet genoeg inkomen? En kun je bijvoorbeeld je huur, kleding of eten niet betalen? Dan heb je misschien recht op bijstand. Bijstand is een maandelijks bedrag dat je krijgt van de overheid.

Je vraagt een bijstandsuitkering aan via je gemeente of via werk.nl.

Bijstand aanvragen

Heb ik recht op bijstand?

Je hebt recht op bijstand als je minder verdient dan het sociaal minimumloon. Voor stellen is dat maximaal €1934,45 per maand. Als alleenstaande is dat maximaal €1378,95 per maand.

Ben je voor 1965 geboren? Dan heb je misschien recht op een IOAW-uitkering.

Hoeveel is bijstand?

De hoogte van je bijstandsuitkering noemen we de bijstandsnorm. Je huidige inkomen wordt aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm.

Woon je alleen?

Dan is de bijstandsnorm 2023 70% van het minimumloon. Dat is in 2023 €1195,66. Dit is inclusief 8% vakantiegeld.

Woon je samen met je partner?

Dan is de bijstandsnorm 2023 100% van het minimumloon. Dat is in 2023 €1708,08. Dat is inclusief 8% vakantiegeld.

Participatiewet uitkering

De bijstand is tijdelijk. Als je een bijstandsuitkering krijgt moet je zelf actief op zoek naar werk. Het is belangrijk om betaald werk te vinden. Je valt dan onder de participatiewet. De gemeente kan je helpen met het vinden van een baan. Als je een baan krijgt aangeboden moet je deze aannemen.

Je moet je aan meer regels houden als je een bijstandsuitkering krijgt. Verandert er bijvoorbeeld iets in je inkomen, hoe je woont of de situatie van je gezin? Dan moet je dit direct melden bij je gemeente. Lees al je rechten en plichten als je in de bijstand zit op de website van Rijksoverheid.

Vakantiegeld bijstand

Als je in de bijstand zit krijg je vakantiegeld. De gemeente spaart elke maand 5% van je bijstandsuitkering. Dat is je vakantiegeld. Dit geld geeft de gemeente je één keer per jaar. Meestal krijg je het vakantiegeld van de bijstand in mei.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een extra uitkering waarmee je kosten kan betalen die je niet zag aankomen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor een bril, operatie of schoolkamp. De gemeente bepaalt of je recht hebt op bijzondere bijstand. Op de website van het Nibud lees je meer over bijzondere bijstand.

Recht op andere toeslagen?

Als je werkloos bent heb je misschien ook recht op andere toeslagen en uitkeringen. Zoals de WW-uitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderbijslag. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.