particulier
particulier

Mijn kind wordt 18: alle veranderingen op een rij

Je kind wordt 18! Vanaf dan is je kind volwassen en heeft hij volledige rechten en plichten. Ook heeft het invloed op jouw inkomen. Hieronder lees je met welke veranderingen je rekening moet houden als je kind 18 wordt.

Kinderbijslag en kindgebondenbudget na 18 jaar

Als je kind 18 jaar wordt, verminderen jouw inkomsten. De kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Als je kind halverwege het kwartaal 18 wordt, krijg je nog voor dat hele kwartaal de kinderbijslag.

Zorgverzekering en zorgtoeslag vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar is een zorgverzekering verplicht. Daarom ga jij of je kind premie betalen vanaf de 1e maand na de 18e verjaardag. Je (kind) kan kiezen voor een eigen verzekering of om onder jouw polis verzekerd te blijven.

Kies je ervoor dat je kind onder jouw polis verzekerd blijft? Dan betaal jij de premie voor je kind. In beide gevallen zal je kind zorgtoeslag ontvangen. Je kind vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Zorgtoeslag aanvragen

Tegemoetkoming scholieren vanaf 18 jaar

Doet je kind voltijd vmbo, havo, vwo of vavo en is hij 18 jaar of ouder? Dan kan je kind een tegemoetkoming scholieren krijgen. Je kind ontvangt deze vergoeding zolang hij voortgezet onderwijs volgt. Doet je kind vavo en moet je lesgeld betalen? Dan heeft je kind recht op een vergoeding voor het lesgeld. Voor het ontvangen van de tegemoetkoming maakt het niet uit of je kind uitwonend is of nog thuis woont. De hoogte van de tegemoetkoming voor scholieren verschilt wel. Je kind krijgt meer geld als hij niet meer thuis woont.

Heeft je kind recht op tegemoetkoming scholieren, maar dit nog niet aangevraagd? Op de website van DUO vraag je de tegemoetkoming aan. Dit kan ook met terugwerkende kracht.

Tegemoetkoming scholieren aanvragen

Kinderalimentatie na 18 jaar

Als je kind 18 jaar wordt, stopt de kinderalimentatie niet automatisch. De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als het kind bijvoorbeeld nog op school zit of studeert, betaal je ook na het 18e jaar kinderalimentatie. Soms loopt kinderalimentatie door na het 21 jaar. Bijvoorbeeld als je kind een beperking heeft.

Vanaf de 18e verjaardag van je kind betaal je de kinderalimentatie aan je kind zelf. En niet langer aan je ex-partner. De hoogte van de alimentatie blijft hetzelfde. Heeft je kind een baan? Dan heeft hij of zij misschien een kleinere bijdrage nodig. Het is goed om samen afspraken te maken over hoeveel je meebetaalt voor levensonderhoud en studie.

Huurtoeslag inwonend kind van 18 jaar

Ontvang je huurtoeslag en woont je kind bij jou? Onderhoud jij je kind ook voor een groot deel? Dan telt het inkomen van je kind niet mee in de berekening van jouw huurtoeslag. Dit noemen we ook wel vrijstelling. Deze vrijstelling geldt tot je kind 24 jaar wordt.

Vergeet niet het jaarinkomen van je kind door te geven als je huurtoeslag aanvraagt. Studiefinanciering neem je niet als inkomen mee. Vraag huurtoeslag aan als je dit nog niet hebt gedaan, maar er wel recht op hebt.

Huurtoeslag aanvragen

Bijstand en inwonend kind van 18 jaar

Als je kind 18 jaar wordt, verandert je eigen bijstandsuitkering niet. Jongeren hebben vanaf 18 jaar soms ook recht op een bijstandsuitkering. Ze krijgen wel minder geld. Je bent als ouder namelijk financieel verantwoordelijk voor je kinderen totdat ze 21 jaar zijn. De hoogte van de bijstand is daarom aangepast op de verplichting die je als ouder hebt om je kind te onderhouden. Als ouder vul je dus de uitkering van je kind aan.

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.