particulier
particulier

Kort- of langdurige ziek

Als je ziek bent en niet kan werken moet je dat melden bij je werkgever. Ben je na 2 weken nog steeds ziek? Dan belt de bedrijfs- of arbo-arts. Ben je na 4 weken nog steeds ziek? Dan ben je langdurig ziek. Vanaf dan gelden er andere regels. Het UWV legt uit wat voor jouw situatie geldt.

Ontdek direct waar je recht op hebt

Loondoorbetaling bij langdurige ziekte

Als je ziek bent moet je werkgever jouw salaris blijven betalen. Heb je een vast contract? Dan moet je werkgever je loon 2 jaar blijven betalen. Dit noemen we loondoorbetalingsverplichting. Heb je een tijdelijk contract? Dan moet je werkgever je loon tot het einde van je contract door blijven betalen.

1. Loondoorbetaling in het 1e jaar (of tot het einde van je contract)

Het eerste jaar krijg je minimaal 70% van je loon. Dit bedrag mag niet onder het minimumloon uitkomen. Heb je een tijdelijk contract? Dan kom je hierna in de ziektewet.

2. Loondoorbetaling in het 2e jaar

Het tweede jaar krijg je ook 70% van je loon. Het loon mag in dit jaar wel onder het minimumbedrag uitkomen. Daarna heb je soms recht op een WIA-uitkering.

3. Ziekte vanwege zwangerschap of orgaandonatie

Ben je ziek vanwege een zwangerschap of orgaandonatie? Dan krijg je 100% van je salaris betaald.

Wanneer kom je in de ziektewet

Als je ziek bent maar geen vast contract hebt, dan kan je in de ziektewet komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten, oproepkrachten en invalkrachten. Ook wanneer je contract afloopt tijdens je ziekte krijg je een ziektewet-uitkering. Het UWV betaalt deze uitkering maximaal 2 jaar. Ontdek of jij recht hebt op een Ziektewet-uitkering.

Hoogte Ziektewet-uitkering

Wil je weten hoeveel geld je krijgt met de Ziektewet-uitkering? Bereken het met de Rekenhulp Ziektewet.

Lees meer over de ziektewet-uitkering

Wat is een WIA-uitkering?

WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA heeft 2 uitkeringen:

1. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Deze uitkering is voor mensen die 2 jaar ziek zijn en in de toekomst weer kunnen werken. Met dat werk kan je 65% of minder van je oude loon verdienen.

2. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Deze uitkering is voor mensen die 2 jaar ziek zijn en dat in de toekomst waarschijnlijk ook blijven. Hierdoor kan je 30% of minder van je oude loon verdienen.

Ontdek welke WIA-uitkering bij jouw situatie past

Wanneer een WIA-uitkering?

Als je voor een werkgever werkt en langer dan 2 jaar ziek bent, kan je een WIA-uitkering aanvragen. Je kan de aanvraag doen na 88 weken ziekte. Je krijgt dan een brief van het UWV. Vraag de uitkering op tijd aan, zodat je niet zonder inkomen zit.

Vraag een WIA-uitkering aan

Hoeveel WIA-uitkering

Je kan berekenen hoeveel geld je krijgt via de WIA-uitkering. De duur van de WIA-uitkering is per persoon anders. Het hangt af van het soort WIA-uitkering en hoeveel je nog kan werken.

Bereken hoogte WIA-uitkering

Ontslag bij langdurig ziek

Je werkgever mag je niet zomaar ontslaan tijdens je ziekte. Als je een vast contract hebt beschermt de wet je 104 weken (2 jaar) tegen ontslag. Je werkgever mag je niet ontslaan in die tijd. Dat heet een ontslagverbod. Als je een tijdelijk contract hebt mag je werkgever je tot het einde van je contract niet ontslaan.

Ontdek wat voor jou geldt

Solliciteren tijdens ziekte

Als je in de ziektewet zit mag je pas solliciteren als je dit kan. Je moet dit overleggen met je contactpersoon van het UWV.

Kan je bedrijfsarts je verplichten tot werken?

Nee, een bedrijfsarts geeft alleen advies. Als je niet kan werken en de bedrijfsarts vindt van wel, dan moet je in gesprek gaan. Vertel in dat geval waarom het je nog niet lukt om te werken.

Wil de bedrijfsarts toch dat je komt werken, dan kan je werkgever ook zeggen dat je moet komen. Je moet dan toch proberen om weer te werken. Doe je dat niet, dan kan je werkgever stoppen met betalen van je loon. Als je weigert om te werken, kan je zelfs worden ontslagen.