particulier
particulier

Energietoeslag 2024

In 2023 beloofde de overheid dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Dit bedrag helpt hen om hun energierekening te betalen. De gemeente betaalt de energietoeslag van 2023. In de meeste gemeenten is de energietoeslag €800. Ontdek alles over de energietoeslag in jouw gemeente.

Meer over energietoeslag (Rijksoverheid)

Energietoeslag wanneer uitbetaald

Wanneer je energietoeslag krijgt hangt af van de gemeente waarin je woont. Gemeenten bepalen namelijk zelf wanneer ze energietoeslag uitbetalen. Maar ze moeten de energietoeslag uiterlijk voor 30 juni 2024 aan je betalen. Ontdek wanneer jouw gemeente de energietoeslag betaalt.

Heb ik recht op energietoeslag?

Gemeenten bepalen zelf wie er in aanmerking komt voor energietoeslag. Dit hangt vaak af van je inkomen. Je komt altijd in aanmerking voor energietoeslag als je op dit moment een uitkering hebt of in de bijstand zit. Of als je in 2022 ook al energietoeslag hebt gekregen van je gemeente.

Aanvraag energietoeslag 2024

Sommige huishoudens krijgen automatisch energietoeslag. Zij hoeven geen aanvraag energietoeslag voor 2024. Dat geldt voor huishoudens met een:

  • Bijstandsuitkering
  • IOAW
  • IOAZ
  • Bbz-uitkering
  • AIO-aanvulling

Heb je in 2022 ook al energietoeslag gekregen, ben je niet verhuisd naar een andere gemeente en kom je nog steeds in aanmerking voor energietoeslag? Dan hoef je de energietoeslag niet opnieuw aan te vragen. Je gemeente betaalt het automatisch.

Energietoeslag aanvragen

Verdien je op of rond het sociaal minimum? Dan moet je wel zelf de energietoeslag aanvragen bij je gemeente. Je gemeente onderzoekt dan of je recht hebt op energietoeslag. Je vraagt energietoeslag aan via de website van jouw gemeente.

Meer over energietoeslag (Rijksoverheid)

Eenmalige energietoeslag studenten

In het studiejaar 2023/2024 krijgen uitwonende studenten een keer een tegemoetkoming voor de hoge energiekosten. Deze tegemoetkoming geldt voor studenten die:

  1. Op 1 oktober 2023 een uitwonende beurs en een aanvullende beurs ontvingen.
  2. Op 1 oktober 2023 geen prestatiebeurs hadden, maar die nog wel een studielening met rente hadden.

Tegemoetkoming studenten 2024

De tegemoetkoming energiekosten voor studenten is €400. De meeste studenten die recht hebben op de tegemoetkoming, hebben deze al gekregen op 15 januari 2024. Als blijkt dat je toch recht hebt op de tegemoetkoming, dan betaalt DUO deze zo snel mogelijk aan je. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Welke regelingen en toeslagen kan jij aanvragen?

Doe de check en ontdek of jij geen geld laat liggen.