particulier
particulier

Je eenmanszaak opheffen: een stappenplan

Als je je eenmanszaak opheft, moet je van alles regelen. De Kamer van Koophandel heeft hiervoor een handig stappenplan opgesteld. Vergeet bijvoorbeeld niet om je bedrijf uit te schrijven bij de KVK.

Bekijk het stappenplan Stoppen met eenmanszaak

Schuld gaat niet vanzelf weg

Let op: heb je een schuld? Deze gaat niet zomaar weg. Ook niet als je met je eenmanszaak stopt en in loondienst gaat. Als eenmanszaak/zzp’er ben je persoonlijk aansprakelijk voor je schulden en mogelijk ook je partner. Je moet zelf werken aan een oplossing. Neem contact op met je schuldeiser voordat je met je onderneming stopt. Samen probeer je een oplossing te bedenken. Je kan bijvoorbeeld een betalingsregeling afspreken.

Problematische schulden
Als je je schulden niet meer kunt betalen, heb je problematische schulden. Als dat zo is, kan je het beste om hulp vragen. Bijvoorbeeld bij je gemeente of de ondernemersadviseurs van Geldfit.

Gedwongen stoppen door schulden

Soms is stoppen van het bedrijf geen keuze en moet je stoppen met je bedrijf omdat je schulden steeds groter worden en nieuwe schulden ontstaan. Kijk via het Stappenplan Schulden van de KVK hoe je van kort- en langlopende schulden moet afkomen. Je kan ook altijd contact opnemen met Geldfit.

Ontdek hoe je je schulden oplost

Schuldenregeling aangaan

Je kan een schuldenregeling aangaan als je je schuld niet kan betalen. Je hebt 2 soorten:

1. Het minnelijk traject (onderhandse schuldenregeling)
Je kijkt eerst of je met het minnelijke traject je schuld kan aflossen. Dat betekent dat je vrijwillig een betalingsregeling aangaat. Daar hoeft geen rechter bij te komen. Je maakt zelf afspraken met je schuldeiser(s) of via een schuldhulpverlener.

Lees alles over het minnelijk traject

2. De wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen, de Wsnp)
Lukt het niet om je schulden in een minnelijk traject te regelen, dan kan je naar de rechter. Je kan nog kijken of je een dwangakkoord kan krijgen. Dan bepaalt de rechter dat je schuldeisers mee moeten werken aan het minnelijk traject. Als dat allemaal niet lukt, dan kan je de rechter vragen of je toegelaten kan worden tot de wettelijke schuldsanering.

Dit wettelijke traject van schuldsanering heet Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Een bewindvoerder maakt dan afspraken met jouw schuldeisers om de schuld af te lossen in een periode van 3 jaar. Je maakt afspraken over afbetalingen. Daar moet je je aan houden. Na afloop van die drie jaar krijg je een schone lei, wat inhoudt dat de schuldeisers hun vordering (geld) niet meer bij jou terugeisen.

Lees alles over Wsnp