particulier
particulier

Belastingvoordeel 1: Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Als student en/of werkende jongere kun je vaak kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat je deze belasting misschien niet hoeft te betalen. Of je kwijtschelding krijgt, hangt onder andere af van je inkomen.

Per gemeente is het verschillend waar je de kwijtschelding moet aanvragen: bij de gemeente of bij GBLT of Waternet. Als je gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting moet betalen, ontvang je een brief per post. Op deze brief staat welke belastingen je moet betalen en hoe je bezwaar kunt maken.

Je kan alleen kwijtschelding aanvragen bij bedragen die je nog niet hebt betaald óf korter dan drie maanden geleden hebt betaald.

Belastingvoordeel 2: Belasting terugvragen bijbaan

Ben jij een scholier/student met een bijbaan (in loondienst)? Misschien wordt er dan teveel loonbelasting op je loon ingehouden. Dit kan je terugkrijgen als je belastingaangifte doet. Bekijk op de website van de Belastingdienst hoe je aangifte kunt doen.

Belastingaangifte voor scholieren en studenten

Belastingvoordeel 3: Zorgkosten aftrekbaar

Het zijn er niet veel, maar sommige zorgkosten zijn aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld kosten gemaakt van de huisarts of tandarts? Dan kan je deze kosten aftrekken in je belastingaangifte. Op de website van de Belastingdienst staat aangegeven welke kosten voor een deel aftrekbaar zijn en welke voorwaarden er zijn.

Aftrekbare zorgkosten bij de Belastingdienst

Grip op je geld

Wil jij grip op je geld houden of krijgen? Doe dan anoniem de test en ontdek wat jij kan doen.